FKNG predavanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu u blokadi

Danas su u okviru programa alternativnih predavanja na Filozofskom fakultetu u Beogradu održana i tri predavanja članova redakcije FKNG (Lidija Prišing, Ivan Selimbegović i Vladan Milanko). Znanje je za sve i ne sme da zavisi od novca. Zato što držimo do toga, zato smo i pružili podršku studentskom protestu svojim učešćem u programu studenata koji fakultet drže pod blokadom.

“ZNANJE NIJE ROBA” (“BILDUNG IST KEINE WARE”), a ako postane roba onda imamo “MORE GLUPOSTI ZA SVE” (“MEER DUMM FUER ALLE”). Ovo su kadrovi iz filma THE BOURNE SUPREMACY (2004).

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.