O Planeti majmuna za Večernje novosti

U razgovoru sa Katarinom Joković o najnovijoj filmskoj verziji Planete majmuna. Čitav tekst (“Planeta majmuna – ko je kome pretnja”, Večernje novosti, 16.07.2011.) ovde.

Lidija Prišing, teoretičar umetnosti i medija, objašnjava (što je iznela i u predavanju nedavno održanom u okviru ciklusa „Filmovi koji gledaju nas“, na temu „Kad stvar propriča: ljudski i neljudski govor, ljudska i neljudska subjektivnost u filmu „Planeta majmuna“) da „svi naučnofantastični filmovi iz vremena Hladnog rata, bili oni sovjetski ili američki, a čija je tematika vezana za putovanje čoveka u svemir, nesumnjivo na nekom nivou moraju imati veze sa tada aktuelnom blokovskom trkom za put u svemir“.

(…)

Društvo majmuna je društvo racionalnih bića, koje vodi telo sastavljeno od naučnika, telo koje se zove Akademija, i čije strogo određene zakone sprovodi bezlični birokratski aparat. Kada se astronaut Tejlor nađe pred sudom te birokratije, postaje jedan ultimativni kafkijanski lik, žrtva birokratskog aparata – analizira Prišingova i dodaje da unutar koordinata sveta u filmu, ono što izgleda kao skrivanje istine nije prosto samo to: Ona u sebi sadrži deo istine koji je za novu, majmunsku civilizaciju najbitniji, a to je istorijska činjenica da je čovek biće koje je pretnja društvu majmuna!

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.