“Život je imaginaran, simbolne strukture hodaju, a novac je realan”

Žak Lakan – dva uticaja: srednjovekovni racionalizam te nadrealizam – srednjovekovni racionalizam kao raskid sa mitskim – raskid sa mitskim moguć baš zato što su filozofski tekstovi došli posredstvom islamske kulture – islam nema oca, Bog nije otac – nadrealizam kao proizvodnja iracionalnog – proizvodnja iracionalnog kao proizvodnja pukog viška vrednosti, kapitala – dva odnosa spram novca koji levica ima – istorijska i intelektualna levica, spaljivanje i falsifikovanje novca.

Predavanje održano u ciklusu javnih predavanja “Uvod u radikalne teorije”, u “Omladinskom centru CK13” (Vojvode Bojovića 13, Novi Sad) u organizaciji kluba studenata filozofije “Gerusija”, u subotu, 2. februara 2013.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.