Antihumanizam i film – FKNG u gostima kod Stevana Vukovića/FilmForum SKC

Foto: Milan Glumac

Razgovor o antihumanizmu i filmu sa redakcijom “Filmovi koji nas gledaju” koju čine: Lidija Prišing, Ivan Selimbegović, Vuk Vuković i Vladan Milanko. Polazne tačke za ovaj razgovor su dve teze članova redakcije:

1. teza o melodramskom zapletu kao ‘transžanrovskoj osi’ filma i interpretacija takvog zapleta kao načina da se “prikrije formalna psihoanalitička dimenzija” odnosa među protagonistima, koja bi se lakanovski dala zapisati kao $<>a (rascepljeni subjekt – neodnos – objekt želje).
2. teza o subverzivnoj ulozi ‘haotične montaže’ na narcističku strukturu subjekta-gledaoca.

Utorak, 1. novembar, 20.30h,
Filmforum SKC (mala sala),
Kralja Milana 48, Beograd.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.