“Dobro znamo da je subjekt rascepljen, ali…”

Subjekt je onaj koji vrši radnju – za koga subjekt radi? – subjekt gramatike i subjekt ideologije – jezički obrt kao prelomna tačka za koncepciju subjekta u XX veku – “rascepljeni subjekt”, “decentrirani subekt” kao opšte mesto teorije danas, a teorija danas kao suplement ideološkim tokovima koji nalažu celinu svesti o rascepljenosti subjekta?

Predavanje održano u ciklusu javnih predavanja “Uvod u radikalne teorije”, u “Omladinskom centru CK13” (Vojvode Bojovića 13, Novi Sad) u organizaciji kluba studenata filozofije “Gerusija”, u subotu, 2. februara 2013.

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.