Langov “M” gleda Srbiju, ili: nemoj ništa da radiš već sedi i gledaj film!

Umesto da sagledaju tragičan događaj onakav kakav jeste, pojedini mediji, pojedini politički funkcioneri, te jedna prilično široka grupa građana koja je prisutna na društvenim mrežama, u svakodnevnom svetu prave novu verziju filma “M” (1931) Frica Langa (Fritz Lang); pri tom, oni zapletu i temama koji su prisutni u ovom filmu ne uspevaju da dodaju bilo šta novo ili drukčije, pa je očigledno da ne razumeju isti taj film koji sada ponavljaju. Zato, jedan sasvim suvisao predlog bio bi da, umesto da rade bilo šta, sednu i pogledaju film koji nereflektovano pokušavaju da ponove u životu.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.