Saopštenje povodom vesti o jučerašnjim zbivanjima na Filozofskom fakultetu u Beogradu u kojima se pominje i član naše redakcije

Juče, 3. 11. 2011., više od nekoliko javnih glasila prenelo je vest o fizičkom sukobu koji je izbio na Filozofskom fakultetu u Beogradu između studenata u blokadi i neidentifikovanih lica koja su se predstavljala kao “Vatrogasno društvo Vračar”. Tri imena su pomenuta u svim vestima, a među njima je i Vuk Vuković, član redakcije ciklusa tekstova i predavanja “Filmovi koji nas gledaju”. “Filmovi koji nas gledaju” je projekat koji traje već više od godinu dana, primarna delatnost ovog projekta jeste teorijsko bavljenje filmskim fenomenima. Vuk Vuković, iako se radi o studentu, dvadesetjednogodišnjaku, značajno je doprineo ovom projektu kako svojim tekstovima (mogu se pročitati zajedno sa drugim tekstovima nastalim u okviru ovog projekta na sledećoj internet adresi: www.filmovikojinasgledaju.org ), tako i aktivnim učešćem u diskusijama, te u organizaciji tribina i diskusija.

Kao ostalim članovima redakcije, nama je neshvatljivo da se jedan mladi intelektualac kakav je Vuk Vuković u medijima sada pojavljuje praktično dehumanizovan i sveden na iskaze kakvi su oni koji su kružili po vestima.

Na primer, u tekstu objavljenom u “Politici” navodi se kako je V. Vuković “gurao i gazio radnika obezbeđenja”, te kako je V. Vuković “bivši student Filozofskog fakulteta u Beogradu”.

Ovo, da je “bivši student”, najverovatnije je greška, jer Vuk Vuković je student sa prosekom iznad ocene 9 i državni je stipendista. Verujemo da se radi o grešci, te da V. Vuković nije naprasno izbačen sa fakulteta budući da je za jednu takvu proceduru potrebno pokretanje disciplinskog postupka kog u ovom slučaju nije bilo, već je, kako vesti glase, namera da se protiv njega pokrene krivični postupak (izvor je opet tekst iz “Politike” koji se može pročitati ovde).

Što se tiče optužbe da je V. Vuković “gurao i gazio pripadnike obezbeđenja”, da prvo kažemo kako se dotična lica na koja se sada referira kao na “radnike obezbeđenja” nisu identifikovala (iako su sami tražili da legitimišu studente), te da su se predstavili samo kao “Vatrogasno društvo Vračar”. Očigledno je da je u pitanju cinizam, jer nije potrebno pominjati šta su ovlašćenja jednog vatrogasnog društva, te kako u njihova ovlašćenja nikako ne spadaju takve akcije kao što su obračuni sa studentima u štrajku. Takođe, mislimo da je vrlo važno uzeti u obzir i sledeće, da su dotična lica vređala novinara Srećka Milovanovića i pretila mu (U vesti koja se može videti videti ovde stoji: ‘Na pitanje šta se događalo i da li je došlo do navedenog incidenta radnici obezbeđenja su Milovanoviću odgovorili: “Priđi još jedan korak, pa da vidiš šta je bilo”, “Ko te je pustio?”, “Marš, novinarski smrade” i “Sada ću ti pokazati ko sam”.’). Mislimo da ovaj navod jasno pokazuje o kakvim se osobama radi kada se govori o ovim dotičnim “radnicima obezbeđenja” koje je, navodno, V. Vuković i još nekoliko studenata “napalo”. Sa druge strane, imamo mladog i perspektivnog intelektualca kao što je V. Vuković, za čiji karakter i profesionalne kvalitete smo bez ikakve zadrške spremni da garantujemo, i to ne samo mi već i javnost koja je prethodno ovom incidentu Vuka Vukovića upoznala pre svega kao teoretičara i predavača. Primera radi, navodimo ovde jedan intervju sa redakcijom “Filmovi koji nas gledaju” u kom je između ostalih učestvovao i Vuk Vuković.

Smatramo da je dehumanizovanje V. Vukovića sprovedeno u nameri da se po kratkom postupku isti prikaže kao pogodan za osudu javnosti (a onda, preko njega, ovako prikazanog kao lišenog bilo kakvih individualnih kvaliteta, da se i čitava grupa studenata koji štrajkuju prikaže kao dostojna osude). Naša intervencija sada, ovim tekstom, sprovodi se u službi sprečavanja prekratkog i prelakog osuđivanja kakvo, smatramo, nije primereno kad je u pitanju naš kolega i prijatelj (baš kao što isto takvo brzopleto i prelako osuđivanje nije primereno kad su u pitanju i ostali studenti koji su ustali da se bore za svoja prava).

Vladan Milanko,
(filmski kritičar, član saveta časopisa “Novi plamen”, glavni i odgovorni urednik ciklusa “Filmovi koji nas gledaju”)

Ivan Selimbegović,
(doktorand na Katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, član redakcije ciklusa “Filmovi koji nas gledaju”)

Lidija Prišing,
(doktorand na Katedri za teoriju umetnosti i medija Univerziteta umetnosti u Beogradu, član redakcije ciklusa “Filmovi koji nas gledaju”)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.