STVAR br. 2

Predstavljamo vam drugi broj časopisa “Stvar” kluba studenata filozofije iz Novog Sada. U ovom broju, posvećenom filozofiji i psihoanalizi, između ostaloga nalazi se i tekst Maje Solar o FKNG: “Pogled na filmove koji nas gledaju”. Maja Solar napisala je filozofski tekst o filozofskoj praksi gledanja filmova. Nije toliko čest slučaj da teoretičari dobiju teorijsku refleksiju svog rada, pa je FKNG tu među srećnijima. Osim toga, i pored velikog broja odličnih tekstova, u ovom broju objavljen je i tekst Vladana Milanka o pojavljivanju oca na filmu – oca kao boga, oca kao kastratora, oca kao nemogućeg lika, prvenstveno predstavljenog kroz primere pojavljivanja Fantoma opere i Isusa Hrista na filmu. Internet verzija časopisa dostupna je ovde.

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.