Uvod u radikalne teorije 9: Lakan, CK13, Novi Sad

Ciklus javnih predavanja “Uvod u radikalne teorije”, koji se održava u “Omladinskom centru CK13” (Vojvode Bojovića 13, Novi Sad) u organizaciji kluba studenata filozofije “Gerusija”, u subotu, 2. februara 2013. baviće se teorijom Žaka Lakana. Posle projekcije filma “Otac na službenom putu” Emira Kusturice, zakazanom za 13h, filma čiji sam naslov odražava njegovu vezu sa psihoanalitičkim poljem (otac, odsustvo, služba – privatno, manjak, javno), slediće, u 15h, predavanje Lidije Prišing naslovljeno “Dobro znamo da je subjekt rascepljen, ali…” koje će se baviti jednom od centralnih teza filozofije XX veka, naime, tezom o decentriranosti subjekta, artikulisanom na specifičan način u korpusu Lakanovog učenja, što je i teza koja je, zbog svojih transformacija te zbog svoje raširenosti, počela da, potkraj XX i na početku XXI veka, sve više nalikuje na mit i ideologem te da sve manje ima veze sa poljem teorije. Za predavanjem Lidije Prišing slediće predavanje Vladan Milanka, zakazano za 17h, naslovljeno “Život je imaginaran, simbolne strukture hodaju, a novac je realan” u kom će se govoriti o kraju analize koji, za Lakana, znači poistovećivanje analizanta sa simptomom, dok isti taj kraj analize za analitičara znači povlačenje iz transfernog odnosa analizant-analitičar – a to povlačenje se, po Lakanu, obezbeđuje time što analitičar ukida svako značenje koje je prethodno imao za analizanta time što od analizanta uzima novac. A novac kao sredstvo razvezivanja imaginarnih i simbolnih veza nije tek privatni problem već je opšti, pogotovo u vreme opadanja vrednosti istog usled političkih prevrata i ekonomske krize. Osnovna propozicija od koje će oba ova predavanja kretati biće teza iznesena u okviru ciklusa “Filmovi koji nas gledaju” o industrijskoj proizvodnji primordijalnih scena otelovljenoj u mediju filma.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.