Početna Studije

Studije

Sažimajući i šireći prostor Vagnerovih opera

Zašto Vagner danas? Zato što Vagnerov rad ima nešto konkretno da kaže o danas. Uzmimo samo antagonizam između Tristana i Izolde koji, kao i svaki antagonizam, u osnovi ima nešto erotično: suprotnosti se – ne privlače, već – konkretizuju kao suprotnost polova, kao dva pola koji nisu svodivi jedan na drugi, i onda ta nesvodivost proizvodi seksualnu napetost. Još...

Izrazito stripovsko nad-ja

Priča u slikama – "onako kako jeste i kako ne može da ne bude" Ako jedna slika – a mislimo na sliku u slikarstvu – predstavlja tačku konvergencije sila, te kulminacije istih u jednom jedinom prizoru koji zatim prosijava mnoštvom značenja (i ne samo značenja), priča u slikama, od kojih je svaka slika posebno jedan neminovni korak koji vodi ka...
video

“Život je imaginaran, simbolne strukture hodaju, a novac je realan”

Žak Lakan - dva uticaja: srednjovekovni racionalizam te nadrealizam - srednjovekovni racionalizam kao raskid sa mitskim - raskid sa mitskim moguć baš zato što su filozofski tekstovi došli posredstvom islamske kulture - islam nema oca, Bog nije otac - nadrealizam kao proizvodnja iracionalnog - proizvodnja iracionalnog kao proizvodnja pukog viška vrednosti, kapitala - dva odnosa spram novca koji levica...
video

“Dobro znamo da je subjekt rascepljen, ali…”

Subjekt je onaj koji vrši radnju - za koga subjekt radi? - subjekt gramatike i subjekt ideologije - jezički obrt kao prelomna tačka za koncepciju subjekta u XX veku - "rascepljeni subjekt", "decentrirani subekt" kao opšte mesto teorije danas, a teorija danas kao suplement ideološkim tokovima koji nalažu celinu svesti o rascepljenosti subjekta? Predavanje održano u ciklusu javnih predavanja "Uvod...

Izrazito TV ja

TV-Domaćin Stara definicija po kojoj se TV razlikuje od bioskopa glasi: "u bioskopu smo mi gosti dok je kod TV-a obrnuta stvar, TV sadržaj je naš gost". Iz toga sledi da smo mi domaćini kad je TV u pitanju. A drugi termin za TV-voditelja je i "domaćin", "TV-host", kao u: "vaš domaćin večeras je...". Dakle voditelj, ovaj "domaćin", treba da...

Drakula: menstrualni i filmski ciklus

Drakula, grof, s jedne i ređanje tehnoloških dostignuća (fonograf, mikroskop, kinematograf, pisaća mašina) s druge strane u Kopolinom filmu "Drakula" (1992): nije problem u tome što je s jedne strane autentično, arhe, aristokratsko, tradicionalno, a s druge novo, bezinteresno, hladno, proračunato, itd. pa da zato treba da pomažemo novom protiv starog. Stvar je u tome što novo neizbežno jeste...

Džejson Born ili “Šta vole mladi (levičari)? – Mladi (levičari) vole upropašćenu mladost!”

"Promičući filmovi" – civilno i profesionalno gledanje istih Kad neko kaže da mu je film "promakao" bilo zbog sporog filmskog ritma, bilo zbog brze, "haotične", dezorijentišuće montaže, bilo zbog lošeg kvaliteta snimka ili pak zbog toga što se "nije pronašao" među likovima, nije se identifikovao sa likovima te sa pričom, onda možemo da budemo sigurni da je baš to...

Iza filma – primedbe uz Džej-Ef-Kej

I U jednom tekstu o dugom kadru Pazolini pravi sledeći misaoni eksperiment: on se pita kako bi izgledao potpuni dokumentarni snimak Kenedijevog ubistva, film koji bi prikazivao sve što se tamo moglo videti, odnosno, potpunu objektivnu realnost tog događaja, te predlaže da zamislimo niz dugih kadrova snimljenih iz perspektiva svih prisutnih ljudi. Tako bismo dobili snimke onoga šta su videle...
video

Filmovi koji nas gledaju su filmovi koje ne možemo da vidimo (IFDT, 15.11.2011.)

Vladan Milanko, Ivan Selimbegović, Lidija Prišing; predavanje na temu: "Filmovi koji nas gledaju su filmovi koje ne možemo da vidimo". Održano 15.11.2011. u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju, u Beogradu.     This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.