Početna Studije

Studije

Film te gleda! O višoj instanci u umetnosti, teoriji i politici koja nije super-ego*

Apstrakt: Da film nije tek zbrajanje prethodno filmu postojećih umetnosti jasno svedoči sam filmski jezik u kom se umetnosti postavljaju jedna spram druge: slika govori suprotno od onoga što govori zvuk, pokret unutar kadra je u antagonističkom odnosu spram nepokretnog kadra i obratno, sa 3D filmskom tehnologijom ne dobijamo više jednu već dve slike, dve plošne površine istovremeno projektovane...

Reprezentativni likovi državne fantastike

Grof od Monte Krista -- Ben Hur/Fantomas -- Konan varvarin/Van Helsing/Hanibal Lektor -- Bejn

Revolucionarno filmsko ono, uvertira: devojčica sa šibicama vesnik je nezaustavljivog požara

Može da postoji nešto što ne znamo i što ne znamo da ne znamo. Ono što nam omogućava da možemo to da tvrdimo jeste to što postoji nešto drugo što ne znamo ali što ipak znamo da ne znamo. Jedno neznano i jedan oblik neznanog otvara polje svim drugim neznanima: i onim za koje znamo da ih ne znamo i...

Sažimajući i šireći prostor Vagnerovih opera

Zašto Vagner danas? Zato što Vagnerov rad ima nešto konkretno da kaže o danas. Uzmimo samo antagonizam između Tristana i Izolde koji, kao i svaki antagonizam, u osnovi ima nešto erotično: suprotnosti se – ne privlače, već – konkretizuju kao suprotnost polova, kao dva pola koji nisu svodivi jedan na drugi, i onda ta nesvodivost proizvodi seksualnu napetost. Još...

Izrazito stripovsko nad-ja

Priča u slikama – "onako kako jeste i kako ne može da ne bude" Ako jedna slika – a mislimo na sliku u slikarstvu – predstavlja tačku konvergencije sila, te kulminacije istih u jednom jedinom prizoru koji zatim prosijava mnoštvom značenja (i ne samo značenja), priča u slikama, od kojih je svaka slika posebno jedan neminovni korak koji vodi ka...
video

“Život je imaginaran, simbolne strukture hodaju, a novac je realan”

Žak Lakan - dva uticaja: srednjovekovni racionalizam te nadrealizam - srednjovekovni racionalizam kao raskid sa mitskim - raskid sa mitskim moguć baš zato što su filozofski tekstovi došli posredstvom islamske kulture - islam nema oca, Bog nije otac - nadrealizam kao proizvodnja iracionalnog - proizvodnja iracionalnog kao proizvodnja pukog viška vrednosti, kapitala - dva odnosa spram novca koji levica...
video

“Dobro znamo da je subjekt rascepljen, ali…”

Subjekt je onaj koji vrši radnju - za koga subjekt radi? - subjekt gramatike i subjekt ideologije - jezički obrt kao prelomna tačka za koncepciju subjekta u XX veku - "rascepljeni subjekt", "decentrirani subekt" kao opšte mesto teorije danas, a teorija danas kao suplement ideološkim tokovima koji nalažu celinu svesti o rascepljenosti subjekta? Predavanje održano u ciklusu javnih predavanja "Uvod...

Izrazito TV ja

TV-Domaćin Stara definicija po kojoj se TV razlikuje od bioskopa glasi: "u bioskopu smo mi gosti dok je kod TV-a obrnuta stvar, TV sadržaj je naš gost". Iz toga sledi da smo mi domaćini kad je TV u pitanju. A drugi termin za TV-voditelja je i "domaćin", "TV-host", kao u: "vaš domaćin večeras je...". Dakle voditelj, ovaj "domaćin", treba da...

Drakula: menstrualni i filmski ciklus

Drakula, grof, s jedne i ređanje tehnoloških dostignuća (fonograf, mikroskop, kinematograf, pisaća mašina) s druge strane u Kopolinom filmu "Drakula" (1992): nije problem u tome što je s jedne strane autentično, arhe, aristokratsko, tradicionalno, a s druge novo, bezinteresno, hladno, proračunato, itd. pa da zato treba da pomažemo novom protiv starog. Stvar je u tome što novo neizbežno jeste...