Početna Studije

Studije

Kad stvar propriča: ljudski i neljudski govor, ljudska i neljudska subjektivnost u filmu Planeta majmuna

I Ako uzmemo u obzir vreme i kontekst u kojem je nastao film Planeta majmuna Frenklina Dž. Šefnera – a to je 1968. godina, vreme kada je Hladni rat uveliko u zamahu – kao i činjenicu da je film nastao i postigao veliki uspeh u okviru holivudske filmske produkcije, onda ne smemo prevideti potencijal hladnoratovske perspektive koja nam se nudi...

Subjektivacija i užas u filmu Isijavanje

U ovom predavanju ću govori o subjektivaciji. Pod subjektivacijom se podrazumeva prihvatanje određenih tehnika kojima se postaje subjekt. Ali šta u suštini znači biti subjekt? U pravu se često koristi sintagma “subjekt prava”. U ekonomiji se takođe govori o “ekonomskom subjektu” i o “subjektivnom učinku”. Ovde se interesujemo za učinke subjektivacije, tj. za načine na koje se postaje subjekt...

Lični identitet i sloboda u filmu Totalni opoziv

1. Film Totalni opoziv je u svoje vreme bio kritikovan kao suviše nasilan i vulgaran. Uprkos velikom uspehu pred publikom, filmu se zameralo zbog takvih scena kao što je prostitutka-mutant sa tri dojke ili doktor kome je glava probijena metalnom šipkom. Sam režiser, (Pol Verhoven) koji je i ranije važio za nekoga ko uvek ide „korak dalje“ u nepristojnim i...

Zvezdani ratovi: diskurs istorije, diskurs gospodara i roba

Na narativnom planu, film Zvezdani ratovi ponavlja onu dobro poznatu priču iz svih mitova o heroju koji se izdvaja iz svoje neposredne okoline, koji je, dakle, neprilagođena individua, neko ko se ne uklapa u svakodnevicu, te neko ko se onda otiskuje na veliko putovanje na kom se suočava sa preprekama koje su istovremeno i opšte jer prete svima, ali...

Apokalipsa danas: muška komedija

I Osnovna premisa većine ratnih filmova, a pre svega ratnih filmova pre Apokalipse danas, obavezno je ta da su likovi u tim filmovima naprosto bačeni u rat. Rat je tu uvek jedna vanredna situacija, situacija koja je nova i neuobičajena za subjekte koji su se u njoj našli i u kojoj moraju na ovaj ili onaj način da se snađu...

Bulevar sumraka: život između dve smrti

Počeću izlaganje razvijajući tezu po kojoj je Bulevar sumraka hegelijanski film, a zatim ću govoriti i o njegovom sablasnom aspektu – o činjenici da se u njemu pojavljuje ne jedan, već tri mrtva ili bolje reći: ne-mrtva lika. Prva stvar kojom nas ovaj film pomalo iznenađuje je činjenica da je narator mrtav. U originalnoj verziji filma je to bilo još...

Slepo kino-oko Drejerovog Vampira

Alfred Hičkok je za Drejerovog Vampira (Vampyr, 1932) rekao da je to "jedini film koji vredi videti dva puta". Međutim, zbog stilizovane režije, zatim, zbog načina glume, i, uopšte, zbog načina na koji se priča u ovom filmu odvija, Drejerov Vampir ni ne dozvoljava da bude gledan neposredno – ne dozvoljava svojim gledaocima to da ga "gledaju prvi put"....

Formule koje proizvode ništa koje je stvar subjekta apokalipse

Najrasprostranjeniji narativ danas jeste onaj po kojem živimo u vremenu katastrofe – ekološke, finansijske, političke, moralne, itd. Šta možemo reći o katastrofi? Katastrofa je prevrat ali ne bilo kakav, već onaj koji iz stanja uređenosti prelazi u stanje neuređenosti. Uređenost, pre svega, podrazumeva formu, formiranost, demarkacione odlike a neuređenost ništa od toga. Prema Tomi Akvinskom, „ono što daje postojanje...