Početna Osvrti

Osvrti

2012/3

Tri filma kroz koje ćemo gledati proteklu 2012. godinu: "Dark Knight Rises" – prividno stabilan poredak, zasnovan na mitu i na laži, reprodukuje klasnu nejednakost pa ista izbija kao potisnuto, subjektivirana u liku koji je kombinacija Fantomasa i Lenjina, u Bejnu. Odgovarajući završetak Nolanove trilogije o Betmenu, koja se po više osnova ispostavlja kao pandan trilogiji "Matriks". Ali, dok je...

Linčovanje filma

Godine 2008. izlazi Mračni vitez i svi pišu i pričaju o Hitu Ledžeru, o njegovoj interpretaciji Džokera kao anarhiste, koji čak i podseća na Sida Višsa, a sa kojim Ledžer deli i tragičnu sudbinu prerane smrti. Filmovi holivudske "A produkcije" do pojave Mračnog viteza izbegavaju ili se u najboljem (i najređem) slučaju tek izdaleka dotiču aktuelnih političkih tokova. Vladan...

Konan varvarin 3D

3D NIJE cirkuska atrakcija (film je, na prvom mestu, svojevremeno bio smatran istom, zatim, zvuk na filmu je bio smatran "pomodnom novotarijom" itd.) i Konan varvarin 3D to dokazuje. Konan varvarin 3D (2011) u režiji Markusa Nispela prvi je 3D film koji je režiran - filmska režija u pravom smislu - BAŠ KAO 3D FILM: ono što se izdvaja...

Zašto treba podržati studente u blokadi

Tekst inicijalno objavljen na stranici Peščanik, 26.10.2011, ovde. Već nekoliko dana traje blokada Filozofskog i Filološkog fakulteta u Beogradu, a osim odličnog teksta profesora Todora Kuljića, u javnosti još uvek manjkaju suvisle analize zahteva koje studenti ispostavljaju. Naši dekani, rektori i ministri obraćaju se problemu blokade nastave uporno žmureći pred činjenicom da situacija svedoči o daleko ozbiljnijem, strukturalnom problemu na...

Obred: Isterivač đavola je psihijatrov najbolji prijatelj

Tradicionalni rituali domaćih medija koji nas izveštavaju o novim filmovima: Obred je film koji nam pruža priliku da reflektujemo štošta. Pri tom ne mislim na malograđanštinu kod nas koja ne može a da ne zablista netom se neko iz ovih krajeva pojavi u holivudskom filmu. Pa makar se pojavio i u minimalnom filmskom vremenu kao što ga ovde ima Marija...

Iznenadni udarac – fantazija fantazije kojom se otuđuju seksističke fantazije

Sucker Punch je "filmski film" u smislu da se na narativnom nivou služi pretežno filmskim sredstvima, da daje prednost montaži u odnosu na linearni tok priče, da se fokusira na proizvodnju prizora (od kojih smo neke imali prilike da vidimo u svetu stripa, ali sada imamo prilike da ih vidimo i na filmu, ali se onda tu ne radi...

Slike iz Egipta – kako one vide nas

Snimci iz Egipta, reportaže, komentari, analize situacije tamo, svakodnevno pristižu. Dve dominantne interpretacije koje su u opticaju sledeće su: s jedne strane nalaze se oni koji u protestima protiv diktatora Hosnija Mubaraka vide šansu za izbijanje ničeg drugog do fundamentalističkih islamističkih struja (po njima, "loše u ovom slučaju može da zameni samo nešto još gore"); sa druge su oni...

Fenomenologija fantoma

Ako ne dozvolimo da nas zanese apel na osećanja kakvim se odlikuje Fantom opere, ili pak ako to dozvolimo ali nam to ne bude dovoljno, onda se Fantom opere pojavljuje kao jedna izrazito formalna struktura. Prvo, sama zgrada opere tu je jasno podeljena demarkacionim linijama: opera je mikrokosmos u kom se gore, u ložama, nalazi viša klasa; srednja je...

O FKNG

Filmovi koji nas gledaju" je časopis za filmsku kulturu, filozofska i psihoanalitička razmatranja, i politiku obrazovanja Šta podrazumevamo pod sintagmom "Filmovi koji nas gledaju"? "Filmovi koji nas gledaju" su filmovi ili filmski motivi kojima se mi, kao gledaoci a onda i kao oni koji pišu o filmu, vraćamo uvek iznova, jer ti filmovi ili ti motivi kao da uvek imaju...