Početna Studije

Studije

Blejd Raner: rok trajanja kao differentia specifica savremenog subjekta

Najjednostavnije rečeno, Blejd Raner (Blade Runner, 1982) ne postavlja pitanja kao što su "Šta znači biti čovek?" i "Šta znači biti android?", već pre svega pitanje "Šta znači biti?" ili preciznije "Šta znači biti subjekt?", pitanje koje se obavezno nadopunjuje sa "Šta znači biti subjekt – društva, subjekt društvenih okolnosti u kojima se nalazim?" U tom smislu pre se...

Teorema o rascepljenoj realnosti – kada rez uđe u kadar…

I U jednom od svojih teorijskih tekstova o filmu Pazolini je rekao da je film “pisana manifestacija jezika stvarnosti”. Kao što jezik kojim inače govorimo ima i svoju pisanu manifestaciju, tako i sama stvarnost govori nekim jezikom čiji je pisani oblik film. Jezik stvarnosti je za Pazolinija jezik akcije. Iz toga možemo naslutiti da stvarnost o kojoj se radi nije razumljena...

Građanin Kejn – građansko društvo, individualnost, fetiš

U tekstu ću izložiti tezu prema kojoj film Orsona Velsa iz 1941. 'Građanin Kejn' jeste film koji prikazuje mesto individue u građanskom društvu – tj. mesto njenog izostajanja, tačnije, da individua ne postoji, u smislu u kome je ona ideološki (imaginarni) odraz društveno-ekonomske kategorije privatnog vlasništva, i, na širem planu, slobodnog tržišta kao dominantnog oblika ekonomske organizacije proizvodnje i...

Kad stvar propriča: ljudski i neljudski govor, ljudska i neljudska subjektivnost u filmu Planeta majmuna

I Ako uzmemo u obzir vreme i kontekst u kojem je nastao film Planeta majmuna Frenklina Dž. Šefnera – a to je 1968. godina, vreme kada je Hladni rat uveliko u zamahu – kao i činjenicu da je film nastao i postigao veliki uspeh u okviru holivudske filmske produkcije, onda ne smemo prevideti potencijal hladnoratovske perspektive koja nam se nudi...

Subjektivacija i užas u filmu Isijavanje

U ovom predavanju ću govori o subjektivaciji. Pod subjektivacijom se podrazumeva prihvatanje određenih tehnika kojima se postaje subjekt. Ali šta u suštini znači biti subjekt? U pravu se često koristi sintagma “subjekt prava”. U ekonomiji se takođe govori o “ekonomskom subjektu” i o “subjektivnom učinku”. Ovde se interesujemo za učinke subjektivacije, tj. za načine na koje se postaje subjekt...

Lični identitet i sloboda u filmu Totalni opoziv

1. Film Totalni opoziv je u svoje vreme bio kritikovan kao suviše nasilan i vulgaran. Uprkos velikom uspehu pred publikom, filmu se zameralo zbog takvih scena kao što je prostitutka-mutant sa tri dojke ili doktor kome je glava probijena metalnom šipkom. Sam režiser, (Pol Verhoven) koji je i ranije važio za nekoga ko uvek ide „korak dalje“ u nepristojnim i...

Zvezdani ratovi: diskurs istorije, diskurs gospodara i roba

Na narativnom planu, film Zvezdani ratovi ponavlja onu dobro poznatu priču iz svih mitova o heroju koji se izdvaja iz svoje neposredne okoline, koji je, dakle, neprilagođena individua, neko ko se ne uklapa u svakodnevicu, te neko ko se onda otiskuje na veliko putovanje na kom se suočava sa preprekama koje su istovremeno i opšte jer prete svima, ali...

Apokalipsa danas: muška komedija

I Osnovna premisa većine ratnih filmova, a pre svega ratnih filmova pre Apokalipse danas, obavezno je ta da su likovi u tim filmovima naprosto bačeni u rat. Rat je tu uvek jedna vanredna situacija, situacija koja je nova i neuobičajena za subjekte koji su se u njoj našli i u kojoj moraju na ovaj ili onaj način da se snađu...

Bulevar sumraka: život između dve smrti

Počeću izlaganje razvijajući tezu po kojoj je Bulevar sumraka hegelijanski film, a zatim ću govoriti i o njegovom sablasnom aspektu – o činjenici da se u njemu pojavljuje ne jedan, već tri mrtva ili bolje reći: ne-mrtva lika. Prva stvar kojom nas ovaj film pomalo iznenađuje je činjenica da je narator mrtav. U originalnoj verziji filma je to bilo još...